ogrzewanie

Wytwarzanie brykietu z odpadów drzewnych

Wytwarzanie brykietu z odpadów drzewnych

W ciągu ostatnich lat, mamy do czynienia z niewątpliwą zmianą klimatu na ziemi. Wynika to w dużej mierze właśnie z działalności człowieka i masowego spalania paliw kopalnych. Te, podczas spalania generują ogromne ilości zanieczyszczeń a przede wszystkim gazów cieplarnianych. Oczywiście przyczynia się do tego także hodowla zwierząt, z których ogromnych ilości odchodów wytwarza się metan. […]