W ciągu ostatnich lat, mamy do czynienia z niewątpliwą zmianą klimatu na ziemi. Wynika to w dużej mierze właśnie z działalności człowieka i masowego spalania paliw kopalnych. Te, podczas spalania generują ogromne ilości zanieczyszczeń a przede wszystkim gazów cieplarnianych. Oczywiście przyczynia się do tego także hodowla zwierząt, z których ogromnych ilości odchodów wytwarza się metan. Niemniej jednak to właśnie spalanie węgla odpowiada za największy odsetek produkcji CO2. Czyli najistotniejszego z punktu widzenia klimatu ziemi gazu cieplarnianego. Dlatego też, obecnie coraz częściej słychać głosy o konieczności produkcji brykietu drzewnego i zbliżonych materiałów opałowych, na coraz bardziej masową skalę. Dzięki temu możemy ograniczyć postęp w zmianach klimaty i zachować planetę zdatną do życia także dla przyszłych pokoleń.

Wytwarzanie brykietu drzewnego

Sam proces wytwarzania brykietu drzewnego nie należy do zbyt skomplikowanych. Trzeba jednakże pamiętać, iż należy tutaj spełnić pewne wymagania, aby produkowany brykiet, charakteryzował się dobrymi parametrami technicznymi i wartością opałową. Najważniejszą kwestią jest zagwarantowanie suchych warunków składowania i produkcji. Chodzi tutaj o to, iż nadmiernie wilgotny materiał przeznaczony do produkcji brykietu będzie negatywnie wpływać na proces produkcji. Wygląda to tak, iż wióry, trociny i zrębki, trafiają do maszyny do produkcji brykietów, gdzie pod wpływem wysokiego ciśnienia są prasowane i formowane w brykiety. Do tego dochodzi wysoka temperatura, w wyniku której wyciskana z drewna żywica staje się bardziej płynna. Następnie zaś, przy stygnięciu, żywica krzepnie, zapewniając scalenie drobinek wiórów, trocin i zrębków w kostkę brykietu.

Nadmierne ilości wilgoci w tym przypadku będą negatywnie wpływać na stabilizacje kostki, osłabiając znacznie wiązania. Część wody odparuje pod wpływem wysokiej temperatury, i właśnie jest to około 8% wilgoci, toteż bardziej wilgotny materiał wsadowy nie nadaje się do produkcji. Należy go najpierw przesuszyć, aby pozbyć się nadmiernej ilości wody.

Ekologia spalania brykietu drzewnego.

Sam proces spalania brykietu także jest bardzo istotny, ze względu na nasze koszty jak również ze względu na ekologię. Przede wszystkim, aby brykiet bezpiecznie i efektywnie spalać, musi on być w pełni suchy. Dopuszczalny poziom wilgotności brykietu w tym przypadku wynosi 8%. Powyżej tej wartości będziemy mieć do czynienia z wyraźnymi stratami. Wynikają one z faktu tego, iż zanim brykiet będzie spalony, czy też raczej zgazowany, trzeba z niego odparować wilgoć. W tym celu należy wykorzystać energię cieplną. W przypadku nadmiernego poziomu wilgoci, zbyt duża ilość energii cieplnej będzie marnowana na jej odparowanie. To będzie obniżać znacznie wartość opałową brykietu. Będzie się to przekładać negatywnie na ekologię poprzez fakt, iż zbyt mokrego brykietu spalić musimy po prostu więcej, a co za tym idzie, wyemitować do atmosfery większe ilości CO2. Jest to podstawowy gaz cieplarniany, odpowiedzialny za kumulację energii na planecie i podnoszenie jej średniej temperatury.