dokumenty

Tylko nie na śmietnik

Tylko nie na śmietnik

Interes każdego z nas wymaga starannego podejścia do ochrony dokumentów. Ważne jest aby nie tylko odpowiednio przechowywać akta, ale również niszczenie dokumentów powinno odbywać się tak aby dane zebrane w aktach nie przedostały się w niepowołane ręce. Na pewno nie powinniśmy wyrzucać dokumentów na śmietnik.